Fungsi MERS 999

Keadaan di mana tidak perlu menghubungi 999?

Jangan hubungi 999 untuk keadaan tidak terdesak. Jika keadaan tidak merbahaya dan tindakan serta-merta tidak diperlukan; contohnya bila tiada risiko kepada nyawa dan harta benda atau alam sekitar, maka itu bukan dikira sebagai kecemasan. Masa yang terbuang menjawab panggilan-panggilan seperti ini boleh digunakan untuk menjawab panggilan kecemasan yang tulen.

Bagaimana untuk menghubungi 999?

Nombor 999 boleh dihubungi daripada mana-mana talian tetap atau mudah alih.

Apa yang berlaku bila 999 dihubungi?

Operator 999 akan menjawab panggilan anda dalam masa 10 saat. Sila bertenang.

Bilakah waktu untuk menghubungi 999?

Bila bantuan diperlukan ketika kecemasan dan hanya ketika KECEMASAN!

Apakah maklumat yang diperlukan?

  1. Bila operator menjawab panggilan, terangkan situasi kecemasan dengan jelas dan jawab soalan mereka. Maklumat yang diberi adalah penting untuk menentukan badan kecemasan yang perlu memberi tindak balas.

  2. Sila bertenang. Apabila pemanggil berada dalam keadaan tidak tenteram, sukar untuk maklumat- maklumat penting diterima dengan jelas.

  3. Tunggu di talian. Jangan putuskan talian!

  4. Berikan nama dan alamat. Jika tempat kejadian berbeza dengan alamat, sila pastikan operator diberitahu.

  5. Dalam keadaan kecemasan perubatan, sila bersabar ketika memberikan maklumat kepada operator supaya situasi kecemasan dapat dikenal pasti. Pemanggil akan dinasihati tentang cara-cara mengendali pesakit ketika bantuan dalam perjalanan.

Amalan Baik Panggilan 999