Objektif MERS 999

1

Menyediakan Bantuan Perkhidmatan Kecemasan Yang Berkesan Kepada Orang Awam

Keselamatan dan perlindungan nyawa

Melindungi dan memelihara harta dan persekitaran
Peningkatan taraf kehidupan sosial

2

Untuk Mewujudkan Budaya Keselamatan Awam Melalui Konsep 1 Nombor Dalam Perkhidmatan Kecemasan